13 feb. 2010

Nykterhetsmått - ett första inlägg detta år

.


Följande kulturbild, hämtad ur en prästmans anteckningar år 1809, ger klart besked om vad man då menade med att vara nykter.

Varje man, som vill föra en regelmässig diet i mat och dryck, tager sig följande styrketårar:
  • Förutsatt att man icke svultit eller törstat den föregående dagen, besväras man dagligen av slem i halsen, eller s k tuppar, varför man börjar efter uppvaknandet med ”tuppsupen”. Den kan tagas på sängen.

  • En stund därefter och sedan man tagit en liten motion följer den uppfriskande ”bäsken”. Vidare en klar föra att borttaga bäskens eftersmak. Nu dricker man sitt caffe, varefter caffesupen ej förgätes. Vid frukosten tages aptitsupen, fisksupen och halvan.

  • Nu inträder arbetstiden, varunder blott fyllehundar supa.

  • När middagen är serverad, tages aptitsupen, och innan man skiljer sig från smörgåsbordet, ”klacken”. Därefter under måltiden, supen på fisken, halvan och tersen.

  • På eftermiddagen, sedan man tagit sin middagslur, dricker man caffe varefter caffesupen ej försummas. Den som ej dricker caffe, är berättigad att i ställt för caffe taga sig en klar. Därefter följer ”seran” som näst aptitsupen är det angelägnaste.

  • Nu ha vi tedags, men en sann patriot dricker ej denna utländska dryck, som dessutom gör magen ”kvalmig” utan då man sätter sig till spelbordet, tar man sig i stället en spelsup. Därefter dricks toddy och mellan varje sådan är man berättigad till en mellanbindare och äro glasen ej allt för stora dricker man tre toddar och följaktligen tagas också två mellanbindare.

  • Vid kvällsmåltiden de tre ordinarie måtidssuparna och då man stiger i sängen bör man ej glömma loppsupen och härmed är nu dagen till ända.

  • Dessa 21 supar och 3 toddar äro en måttlig mans dagliga diet. Likväl kan den vid träget och tröttande arbete förstärkas. Man uppfriskar sig då med styrkesupen.

Vad därutöver är, kan möjligen urarta till rummel och bör därför undvikas.

(I ovanstående äro emellertid ej inberäknade kyrksupen, tankeställaren, handelssupen och släpsupen.)


Frågan är? Var det bättre förr?????
1 kommentar:

eva sa...

Första för i år MEN vi ser fram mot fler. Tackar på förhand för dessa livstecken gör
far och jag.