1 juni 2009

....Ja, jag vet


Jag vet att det är skadligt att röka. Men jag gillar inte att för den skull bli diskriminerad.


Skandia ska nu dubbla försäkringspremien för rökare. De frågar inte efter hur mycket du röker, det är väl en viss skillnad på 5 om dan eller 50 om dan. De frågar inte om jag super som en svamp.

De frågar inte heller om jag kör laglydigt. Jag kan ju vara en fartgalning som sätter både mitt och andras liv i farozonen. Det är ju nu så att trafiken tar flest liv.


Borde då inte notoriska fortkörare ha högre livförsäkringspremie????


Snart får väl den som äter fel (enligt försäkringsbolagens tycke) också betala extra premie.

Inga kommentarer: